powrót na stronę główną
rozmiar czcionki: A A A
Strona główna bip Strona główna BIP Mapa witryny Mapa witryny
(?)
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna / Działalność PUP / Twoja sprawa w urzędzie
Wtorek, 11.08.2020 roku

Twoja sprawa w urzędzie

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, jako organ administracji publicznej obowiązany jest do załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Warunkiem niezwłocznego załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Jeżeli konieczne jest wyjaśnienie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawy, Urząd powinien wyjaśnić je w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz poinformować stronę postępowania o sposobie załatwienia sprawy. Natomiast, jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas Urząd ma dwa miesiące na jej rozpatrzenie. W takim wypadku Urząd powinien poinformować o tym klienta i określić termin, w jakim nastąpi rozstrzygnięcie sprawy.

Sprawy klientów załatwiane są przez działy merytoryczne Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu. Strona postępowania ma prawo wglądu do dokumentacji prowadzonej w jego sprawie.

Każde pismo wpływające do Urzędu podlega rejestracji w sekretariacie gdzie zostaje opatrzone pieczęcią wpływu oraz datą i kolejnym numerem wpływu Urzędu. Pisma zadekretowane przez Dyrektora Urzędu przekazywane są zgodnie z dyspozycją Dyrektora do poszczególnych komórek organizacyjnych. Pisma adresowane bezpośrednio do poszczególnych komórek organizacyjnych, przekazywane są za potwierdzeniem Kierownikom działów lub bezpośrednio do Dyrektora Urzędu. Kierownicy danej komórki organizacyjnej dekretują pisma na poszczególne stanowiska pracy, wskazując sposób załatwienia sprawy. Pracownik po otrzymaniu pisma do załatwienia, sprawdza czy pismo dotyczy sprawy już wszczętej, czy też rozpoczyna nową sprawę. W pierwszym przypadku pismo dołącza do akt sprawy, w drugim przed przystąpieniem do załatwienia rejestruje w odpowiednim rejestrze spraw jako nową sprawę. W obu przypadkach pracownik wpisuje na piśmie znak sprawy. Po zakończeniu sprawy w rejestrze spraw odnotowuje się datę i sposób zakończenia sprawy.

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Przasnyszu

ul. Berka Joselewicza 6
06 - 300 Przasnysz

Godziny urzędowania:
wtorek: 8.00 - 17.00
pozostałe dni: 8.00 - 16.00

Przyjmowanie interesantów:
wtorek: 8.00 - 16.00
pozostałe dni: 8.00 - 15.00

Telefon
(29) 752-25-11
(29) 752-53-06

Faks
(29) 756-47-31

E-mail:
wapz@praca.gov.pl

Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Ostatnia zmiana: Katowice IntraCOM (2010-10-18 15:46:10)
Odwiedzin na tej stronie: 1536, Rejestr zmian